Partïon

Partïon plant

Ffoniwch  01352 704315 rŵan. Yma ym Mhafiliwn Jade Jones mae gennym amrywiaeth o bartïon i ddifyrru’r plant a’u cadw’n hapus!

Yn ein partïon bowlio deg, bydd hyd at 6 o blant yn chwarae 2 gêm ac yna cânt  ddewis bwyd parti poeth neu oer a faint fynnant o ddiod ffrwythau. Mae’r partïon ar gael 7 diwrnod yr wythnos!

Partion Penblwydd i Blant

Cynig l – £10 y person

2 awr o fowlio bwyd a faint fynir o sudd

Cynig 2 – £10 y person

1 awr o chwarae meddal. 1 awr o fowlio deg, bwyd a faint o sudd.

Cynig 3 – £8 y person

1 awr o fowlio deg, bwyd a faint o sudd.

Rhaid i blant orffen y gweithgaredd cyn bwyta ac ni cheir bwyta rhwng gweithgareddau.

I fwcio, ffoniwch ni ar 01352 704315.

Partion ar gael Sadwrn a dydd Sul yn unig!

 

Ffoniwch y ganolfan heddiw ar 01352 704315 i drefnu.

Os nad yw eich plantyn am fowlio deg rydyn hefyd yn cynig mathau canlynol o bartion yn y ganolfan.

Parti Chwarae Meddal

Awr o hwyl yn llong y môr-ladron yn y lle chwarae meddal

Ffoniwch y ganolfan heddiw ar 01352 704315 i drefnu.

 

Parti yn y Pwll

Ar gael ar ddydd Sadwrn rhwng 3:30pm a 4:30pm gyda’n peli dŵr gwych

Ffoniwch y ganolfan heddiw ar 01352 704315 i drefnu.

 

Galwch heibio heddiw i siarad ag aelod o’r staff neu ffoniwch 01352 704315 i holi am ddyddiadau.

 

Parti Nos/Pewyn Parti Gwaith

Bowlio deg, bwyd a diod. Gallwn ddarparu noson allan ar gyfer eich anghenion. Mae genwyn hefyd far trwyddedig, prisiau yn dechriau o £5 y person.