Prisiau bowlio deg

Prisiau yn ystod y Tymor

Dydd Llun i ddydd Gwener
2 chwaraewr am 1 awr £8 3
3 chwaraewr am 1 awr £9 4
4 chwaraewr am 1 awr £10 5
5 chwaraewr am 1 awr £11 6
6 chwaraewr am 1 awr £12

Dydd Sadwrn a dydd Sul
£16 y lôn am awr ar gyfer
hyd at 6 chwaraewr

Mae’r prisiau ar gyfer 1 lôn am 1 awr

Prisiau yn ystod Gwyliau Ysgol

Dydd Llun i ddydd Gwener
2 chwaraewr am 1 awr £14 3
3 chwaraewr am 1 awr £15 4
4 chwaraewr am 1 awr £16 5
5 chwaraewr am 1 awr £17 6
6 chwaraewr am 1 awr £18

Bowlio Bore 10:00am-12:00pm
£8 y lôn am awr ar gyfer hyd at 6 chwaraewr (ar gael yn ystod gwyliau’r ysgol, ddydd Llun i ddydd Gwener)

Dydd Sadwrn a dydd Sul
£18 y lôn am awr ar gyfer hyd at 6 chwaraewr

Mae’r prisiau ar gyfer 1 lôn am 1 awr

Pecynnau Gweithgareddau (pris y pen)

Chwarae Meddal
Ar gyfer pob person/lôn a dalwyd amdano, archebwch i fynd i’r ardal chwarae meddal am bris gostyngol. Mae’r polisïau derbyn yn berthnasol.
£2.30 y plentyn

Nofio
Ar gyfer pob person/lôn a dalwyd amdano, archebwch i fynd i’r pwll nofio am bris gostyngol. Mae’r polisïau derbyn yn berthnasol.
£2.30 y plentyn
£3.70 yr oedolyn