Bowlio deg i deuluoedd

Bowlio deg i’r Teulu

Ffoniwch rŵan i neilltuo  lle 01352 704315

Amseroedd Agor- Yn ystod y tymor

Llun, Mercher a Gwener 1:00pm- 9:00pm

Dydd Mawrth a Dydd Iau 4:00pm- 9:00pm

Sad & Sul 10:00am- 9:00pm

(bowlio olaf un awr cyn cau)

 

Mae gêm o fowlio deg yn ffordd berffaith o ddifyrru’r plant a chadw dad a mam yn hapus – mae’n rhywbeth y gall y teulu cyfan ei fwynhau.

Rydym yn cynnig y gweithgareddau a ganlyn i deuluoedd:

 

  • Caffi – yn gweini bwyd poeth ac oer bob dydd
  • Bar trwyddedig
  • Hoci aer
  • Bwrdd pwl
  • Lle chwarae meddal
  • Partïon
  • Nofio

Dyma’n cynigion diweddaraf i deuluoedd…

Bowlio deg  i Deuluoedd / Grwpiau

Gêm o fowlio deg am cyn lleied â £4

I weld ein cynigion diweddaraf, ewch i’r tudalennau  Cynigion Arbennig