Croeso i Fowlio Deg y Fflint

Mae Pafiliwn Jade Jones y Fflint yn ganolfan ranbarthol fowlio deg dan do a canolfan hamdden amlbwrpas sydd darpau llu o withgareddau hamdden a chwaraeon: Mae cyfleusterau’r Ganolfan yn cynnwys:

 • 8 lôn bowlio deg
 • Llain  fowlio wastad 4 lôn
 • Lle chwarae meddal llawn antur ar ffurf llong mor ladron
 • Uned ffitrwydd
 • Stiwdios amlweithgaredd ar gyfer dosbarthiadau ffitrwydd a dawns
 • Pwll nofio 25 metr
 • Pwll i blant ddysgu nofio
 • Caffi
 • Bar trwyddedig
 • Hoci aer
 • Mynediad i bob anabl
 • Parcio am ddim

Sylwch os gwelwch yn dda bod codiad bychan yn rhai o’n prisiau o’r1af o lonawr 2017

 

Ein oriau agor ar gyfer Bowlio Deg yw:

Yn ystod y tymor

Llun 1pm – 9pm

Mawrth 4pm – 9pm

Mercher 1pm – 9pm

Iau 4pm – 9pm

Gwener 1pm – 9pm

Sadwrn a Sul 10am – 6pm

Ar gyfer oriau agor yn ystod gwyliau ysgol gwelar ein tudalen Gwyliau Ysgol.

Yn 2012 gwariwyd £1 i ddatblygu a thrawsnewid y ganolfan hamdden a chreu y cyfleusterau ardderichog sydd ar gael heddiw. Edychwich ar dudalen Oriel neu galwch heibio in gweld heddiw.

Mae’r ganolfan yn berchen i hamdden a llyfrgelloedd Aura sydd yn ei rhedeg. Am fwy o fanylion am y Cyngor Sir ewch i wefan www.Aura.cymru

Bowlio Deg y Fflint

Pafiliwn Jade Jones y Fflint
Stryd yr Iarll
Y Fflint
CH6 5ER

Rhif ffon: 01352 704315

*Nodwch as gwelwch yn dda fod pob archeb wedi ei hamseru ac os cyrhaeddwch yn hwyr gallwch golli amser chwarae*